ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ Ωρωπός Αττική


Η επιχείρησή μας “ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ”, η οποία βρίσκεται στην Αττική και πιο συγκεκριμένα στον Ωρωπό, δραστηριοποιείται με επιτυχία στην κατασκευή πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών και μπορεί να ανταπεξέλθει σε ιδιαίτερες και απαιτητικές εργασίες στον Ωρωπό και σε όλη την Αττική.

Χάρη στην αξιόλογη παρουσία και εμπειρία μας στον στο χώρο των χωματουργικών εργασίμων, μπορούμε να ανταποκριθούμε αξιόπιστα στην υποστήριξη κάθε κατασκευαστικών απαιτήσεων με τελικό αποτέλεσμα την εμπρόθεσμη και τεχνικά άρτια υλοποίηση κάθε έργου.

Τα σύγχρονα μηχανήματα μας, χρηστικά και εξειδικευμένης τεχνολογίας, συντελούν στην ολοκλήρωση των εργασιών και δημιουργία άρτιου αποτελέσματος και στην κάλυψη των αναγκων κάθε πελάτη. Το προσωπικό μας, διαθέτει την απαραίτητη πείρα και τεχνογνωσία για οποιαδήποτε χωματουργική εργασία.

 

 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
  Εκσκαφές - Εκβραχισμούς
  Κατεδαφίσεις
  Διανοίξεις δρόμων
  Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων
  Καθαρισμός οικοπέδων ισοπεδώσεις
  Μπαζώματα – επιχωματώσεις
  Μεταφορά μπαζών & αδρανών υλικών
  Περιφράξεις

 

 
 
Όλες οι εργασίες που αναλαμβάνουμε, ολοκληρώνονται στο προσυμφωνηθέντα χρόνο και πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία σε κάθε είδους εργολαβία.

Το εξειδικευμένο προσωπικό, ο άψογος επαγγελματισμός και η ποιότητα αποτελούν όλους τους λόγους που μας εμπιστεύονται και μας προτιμούν ιδιώτες, τεχνικές εταιρείες, εργολάβοι αλλά και για δημόσια έργα στον Ωρωπό και σε όλη την Αττική.

 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση για τις χωματουργικές εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Εξυπηρετούμε άμεσα τον Ωρωπό και όλη την Αττική.